fbpx

אבני דרך

1964 - היום

1964

בית ספר תעשייתי צור - נהריה

בשנת 1964 הוקם בית הספר המקצועי צור בנהריה ביוזמתו של סטף ורטהימר. חזונו היה להקים בית ספר מקצועי טוב, עם מורים שמחנכים להכרת העבודה ולאהבתה. המטרה היתה לחנך נערים לעבודת התעשייה, לטובת מפעל "ישקר" ומפעלים נוספים בגליל. בית הספר הוקם בשיתוף עם מפעל "ישאסבסט". הנערים זכו להכשרה מעשית במפעלים אלו. מסלול הלימודים היה תלת שנתי. הנערים שהתקבלו היו נערים שלא למדו במסגרת חינוכית או נשרו ממנה. הם הגיעו מנהריה ומישובים שברחבי הגליל המערבי. בכל מחזור היו עד 20 תלמידים. פעילות בית הספר נמשכה 20 שנה ובוגריו משמשים עד היום בתפקידי מפתח בחברת "ישקר" ובחברות נוספות ברחבי הארץ.

קורסים ליזמות בתעשייה
1986-1992

קורסים מרוכזים וקצרים של רכישת ידע וניסיון תוך שימוש בלימודי מקרה (case study) בעיקר בתחומי הניהול התעשייתי והתמודדות בשוק חופשי ותחרותי בעולם. המשתתפים היו תעשיינים, מנהלים, יזמי תעשייה ואנשים העוסקים בתעשייה ובשיווק תעשייתי בעולם. הם נבחרו תוך סינון מדוקדק וביקשו להעמיק את הידע שלהם ולהרחיב את עיסוקיהם בכיוונים מוטי ייצוא. הם שמעו במסגרת הקורס הרצאות מטובי הכלכלנים, מדענים בתחום זה. המרצים הגיעו מבתי ספר למנהל עסקים בארה"ב ובאירופה. כשמונים איש הוכשרו במסגרת זו.

1986

1988

סדרות ציונות
ותעשייה לחיילים

קורסים לחיילים לפני שחרור כדי לקרב ולחשוף אותם להזדמנויות בתעשייה. אלפי חיילים זכו להשתתף בסדנאות בתפן תוך הכרת הגליל, התעשייה הפורחת בו, מפגש עם תעשיינים ועידוד היזמות. החיילים התנסו באתגר של בניית מודל עסקי לרעיון, מה שפתח להם צוהר וגירה את הדמיון בכל הקשור ליזמות בתחום התעשייה.

המכללה ליזמות ותכנית הגנרלים

מטרתה של "המכללה ליזמות" היתה להכשיר יזמים בעלי מוטיבציות ויכולות לממש מיזם עסקי בתעשייה, סביב רעיון, נושא או מוצר קונקרטי. המכללה איתרה אנשים שגילו בהם ניצוץ של יזמות. הלימודים היו מעשיים והתמקדו בצורכי המיזם, במפגש עם יזמים ובמתן כלים ומיומנויות ממוקדות. המסלול פתח למשתתפיו אפשרויות להשפיע באופן עמוק על אנשים וללוות אותם באופן משמעותי בתהליכים ארוכי טווח (שנה עד שנה וחצי). המכללה פעלה שלוש שנים וממנה יצאו 70 בוגרים ומספר מיזמים הפעילים עד היום.

"הגנרלים", תכנית שייעודה הכשרה טכנולוגית לבוגרי המסלולים הפיקודיים בצה״ל. הפרויקט התמקד בהכשרה טכנולוגית לעבודה בתחום תעשיות הפלסטיק, מתוך אמונה שאדם מתאהב בכל תחום בו הוא מעמיק ומצליח להגיע לרמת ידע מקצועית גבוהה. לתכנית רתמו צעירים שעברו מסלול צבאי פקודי, רכשו מיומנויות של פיקוד, ארגון וניהול, והכשירו אותם בתוך מפעלים ותוך העמקה, כך שיוכלו להשתמש ביכולות שרכשו לתעשייה.

1992

1993

בית הספר לתפקידי
מפתח בתעשייה

בית הספר לתפקידי מפתח בתעשייה או בלשוננו "האוניברסיטה". מסלול הגנרלים העלה את הצורך לייצר מסלול מובנה יותר עם תכנים אקדמיים סדורים לצד ההתנסות בתעשייה. גובשה תכנית הכשרה מיוחדת ששילבה לימודי הנדסת מכונות עם התנסות מעמיקה בעבודת מפעל תעשייתי תוך הקניית כלים לפעילות יזמית. שלושה מחזורים בגרו את התכנית האקדמית ומאחר שלא קיבלנו את ההכרה של המל"ג, הוחלט שלא לגייס מחזורים חדשים. בוגרי התכנית השתלבו בתעשייה בתפקידי מפתח ואף הקימו חברות יזמיות פרטיות בתחום המכונות, הפלסטיקה והרובוטיקה.

רשת בתי ספר מקצועיים

הוקמה רשת של שלושה בתי ספר תיכון בשיתוף עם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה – צור לבון בגן התעשייה לבון, צור ברק במחנה עמנואל ובשיתוף חיל חימוש, צור ים בבה"ד חיל הים בחיפה ובשיתוף חיל הים. תפיסתה של הרשת היא שלכל תלמיד בישראל הזכות לחינוך פותח אפשרויות ובונה עתיד. הרשת פעלה בכל מגזרי החברה הישראלית כדי לבנות לבאים בשעריה עתיד טוב יותר מבחינה אישית, תעסוקתית וחברתית. המטרה היא לשלב את הבוגרים בחברה הישראלית באופן תורם ויצרני לעצמם ולסביבתם. ייחודיות בתי הספר היה פיתוח קשר הדוק עם מפעלי תעשייה, המאפשר התנסות בתעשייה ורכישת ניסיון במהלך תקופת התיכון.
בוגרי בתה"ס המשיכו לתפקידים טכניים בתקופת השירות הצבאי והשתלבו בתעשייה ובאזרחות.

2006

2010

תכנית המייסטרים

פיתוח וקיום של תעשייה מצליחה הוא בבניית מערך כוח אדם מקצועי עליו היא נשענת. עם הניוון של מערכת החינוך המקצועית הופסקה הכשרתם של המורים המקצועיים. היה צורך לחדש מוסדות לימוד אלו, שיכללו הכשרה מקצועית מתקדמת והכשרה פדגוגית למורים מקצועיים לעתיד. קורס מייסטרים ראשון מסוגו בארץ בוצע בשיתוף עם ממשלת באדן וירטמברג, המרכז להשתלמויות מורים באסלינגן ואיגוד בעלי המלאכה בשטוטגרט. הקורס נועד להכשיר מורים-מדריכים עבור בתי הספר התיכוניים-מקצועיים ב״רשת תיכונים צור״ לרמה של מייסטר בגרמניה. המוסדות הגרמנים נרתמו בצורה אוהדת ומקצועית במטרה להכשיר את צוות ההוראה. הוכשרו בתכנית 8 מייסטרים להוראה בבתי הספר של רשת תיכונים צור.

בתי ספר מדגימים

פיתוח מגמת הנדסת מערכות ב- 11 בתי ספר תיכון מדגימים ברחבי הארץ בשיתוף מנהל המדע והטכנולוגיה במשרד החינוך. מטרת התוכנית לפתח ולטפח תפיסה יזמית מבוססת מדע וטכנולוגיה לצד מיומנויות וכישורי חיים למאה ה-21. התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי הישגים לימודיים גבוהים ופועלת בבתי ספר איכותיים המשמשים כבתי ספר מדגימים. הלימודים מתקיימים במתחם למידה יזמי יוצא דופן המשלב ציוד טכנולוגי רב תחומי ומתקדם.

2016

2016

הזדמנות שנייה למקצוע

התוכנית יועדה לבני נוער בוגרי י"ב שלא קיבלו זכאות לתעודת בגרות והופעלה בשיתוף עם משרד החינוך. עם סיום לימודי התיכון ולאחר מיון התקבלו המשתתפים לקורס הכשרה והסמכה מקצועית המבטיח להם שירות משמעותי ועתיד תעסוקתי. המשתתפים בתוכנית היו בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות טכניות גבוהות. הקורס הראשון, בתחום האחזקה של ציוד מכני הנדסי כבד הועבר על ידי חברת "קטרפילר" במשך ארבעה חודשים וחצי במרכז ההדרכה של החברה בחולון. לאחר ההכשרה החניכים התגייסו לחיל הטכנולוגיה והאחזקה, ללא צורך בדחיית שירות, שם הם זכו להמשך תהליך ההכשרה וההסמכה בתחום. חברת "קטרפילר" הציעה להם תעסוקה מתגמלת עם תום השירות הצבאי.

שירות קרבי וקריירה בעולם התעשייה

מכינת צור שלם בונה ומקדמת את עתידם של צעירים לאורך ארבע שנים –  מכינה קדם צבאית, שירות צבאי קרבי בנח"ל, הכשרה מקצועית והשמה בתעשייה. לצד התכנים המעשיים, התכנית מפתחת מסוגלות אישית כך שבסיומה יוצא בוגר התוכנית עם כלים פרקטיים לצד כלים ערכיים והבנה מעמיקה של שוק העבודה. 

התכנית מתקיימת בשיתוף פעולה עם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה, משרד הביטחון וצה"ל. 

2010-2023

2018-2024

התוכנית הלאומית להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים

מודל ללימודי הנדסאות המשלב בין הלימודים התיאורטיים ללימודים פרקטיים מעשיים. מודל הרפורמה נועד לענות על צרכים של שלוש זירות: הון אנושי, תעשייה ורכישת ידע מקצועי. מעסיקים ומוסדות מקצועיים שותפים לבניית תכנית לימודים המקנה ידע מקצועי שמותאם לאפשרויות תעסוקה. הבוגרים שיוסמכו משתלבים בתפקידים מובילים בתעשייה עם אופק להתפתחות מקצועית.

התכנית היא בשיתוף פעולה בין משרד העבודה והרווחה – המכון הממשלתי להכשרות טכנולוגיות ומדע (מה"ט), ג'וינט ישראל וקרן עזריאלי.

פיתוח מיומנויות מעשיות לחיים עם כלים אפקטיביים להמשך למידה לכל אורך החיים

התוכנית "מחוברים לחיים" מכינה נוער לעולם התעסוקה העתידי תוך התבססות על עקרונות התפיסה של למידה לאורך החיים Life long learning מחוברים לחיים מתמקדת בשינוי תפיסתי של הלמידה ושל ההכנה לחיים הבוגרים, ובפיתוח כלים ומיומנויות הכרחיים לעולם העבודה המשתנה. מחוברים לחיים היא פרי שיתוף פעולה בין עמותת "צורים" לבין "מפרש".

2019-2022

2019-2022

תכנית פורצת דרך המכשירה את דור הסטארט-אפ הבא

מטרת התכנית היא למידת STEM מגוונת, תהליכית ורלוונטית, בסביבה הוגנת שנגישה לכלל הילדים בבתי הספר היסודיים. המטרה לעורר סקרנות בתלמידים מרקעים מגוונים, ולעודד בחירה במקצועות STEM בחינוך העל יסודי ובמסגרת לימודים אקדמיים, ובכך להגדיל את הסיכוי לניעות חברתית.

התכנית פותחה בשיתוף עם ג'וינט – אשלים והאגף לחינוך יסודי במשרד החינוך.

דילוג לתוכן