fbpx

תכניות

על מסלול ההצלחה

קידום התעשייה באמצעות
הכשרה ופיתוח הון אנושי

"על מסלול ההצלחה" היא תכנית הכשרה ופיתוח עובדים שנועדה לחזק את התעשייה היצרנית בפריפריה ולהעלות את הפריון. התוכנית מפתחת את הכישורים הטכנולוגיים של העובדים ונותנת כלים להרחבת מיומנויות וכישורים לעולם העבודה הדינמי.

מסלול עבור משוחררי צה״ל בתכנית ׳על מסלול ההצלחה׳

התוכנית נועדה לחזק את המשק והתעשייה בישראל באמצעות שילוב כוח אדם טכנולוגי, איכותי, משכיל ומיומן בעבודה בתעשייה. משתחררים לתעשייה מאפשרת שילוב חיילים ממקצועות טכנולוגיים, בתעשייה האזרחית ובמגוון ערוצים. התוכנית מאפשרת למשתחררים מצה"ל ללמוד הכשרה מקצועית ולהשתלב בתעשייה בשיתוף מעסיקים ובהשמה מלאה. 

התוכנית בשיתוף עם "מקצוע לחיים".

משתחררים
לתעשייה

מובילי
חדשנות

פיתוח הון אנושי לתעשייה 4.0

תכנית ייחודית להכשרת מובילי חדשנות ברוח תעשייה 4.0. המשתתפים לומדים להיות מובילי שינוי במפעל כדי לקדם תהליכי הטמעת חדשנות ופיתוח תעשייה 4.0. במסגרת זו, על המשתתפים להוביל פרויקט מעשי במפעל שמלווה ע"י מנטור מהתעשייה. בנוסף זוכים המשתתפים לחשיפה והיכרות עם תכני תעשייה 4.0 באמצעות הרצאות, סיורים, סדנאות וחקר מקרה.

שירות עם משמעות -
מקצוע באזרחות

תכלס היא תכנית מצוינות להכשרת מתגייסות ומתגייסים לצה"ל במקצועות הטכניים. התכנית מעניקה למשתתפיה ליווי מלא משלב הגיוס, במהלך השירות הצבאי ועד השחרור וההשתלבות המיטבית בתעשייה. מטרת תכלס היא לאפשר שירות משמעותי עם אפשרות להמשך לימודים ובנית עתיד תעסוקתי בתעשייה הישראלית.

תכלס

דילוג לתוכן