תכנית מצוינות טכנולוגית בחטיבת היסוד בשיתוף עם העמותה לקידום המצוינות

התכנית מיועדת לכיתות ו' ומופעלת בעשרים בתי ספר ברחבי הארץ. מטרת התכנית: בניית סביבת למידה משולבת מדע, טכנולוגיה, הנדסה, אמנות ומתמטיקה (STEAM), המקנה לתלמידים מצטיינים בבית הספר היסודי מיומנויות חשיבה, פיתוח יצירתיות וחשיפה להיבטים בינתחומיים אלו. סביבת הלמידה המוצעת עוסקת במוצרים מחיי היומיום ומראה את המורכבות והחכמה האנושית הגלומה בכל אחד מהם, תוך הבנת השילוב הטבעי בין תחומי ה- STEAM.

מטרה חשובה נוספת של התכנית: קידום רעיון המצוינות הטכנולוגית. 

כמו בכל תחום (שירה, פיסול, תיאטרון) יש באוכלוסייה תלמידים ואנשים רבים שחוננו בכישרון גבוה מהממוצע בתחום. המטרה: להגיע לתלמידים אלה, שאינם בהכרח תלמידים מצטיינים בתחומים העיוניים, ולאפשר להם לשכלל את החָזקות שלהם ולעסוק בתחום בו הם מצטיינים.  התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים (על פי ההגדרה הרחבה לעיל) בכיתות ו', ומבוססת על מפגש שבועי של שעתיים. מהלך התכנית מחולק לשלושה שלבים:

  1. התנסות בחקר של מוצרים מחיי היום יום.
  2. עבודה על פרויקט גמר בו התלמידים חוקרים מוצרים מחיי היום יום שלהם.
  1. יום שיא בו מוצג פרויקט גמר מצטיין של כל בית ספר, בנוסף לזוג תלמידים מכל בית ספר המתמודד על משימת unseen.

התכנית מופעלת על ידי מורים מבתי הספר, אשר עוברים הכשרה ייעודית.