ג'אם-טק – ניסוי חלוץ – למידה רב תחומית ובין תחומית בחינוך הטכנולוגי

ג'אם-טק הוא ניסוי חלוץ בשיתוף עם אגף טכנולוגיה במשרד החינוך וישראל דיגיטאלית.

הניסוי מיועד לתלמידי החינוך העל יסודי.

מהות הניסוי – פיתוח מודל לביצוע פרויקטים רב תחומיים, המותאם לדרכי החשיבה והעבודה בתעשייה. לשם כך יפותח וייבדק במסגרת הניסוי מודל לביצוע פרויקט גמר משותף בשתי מגמות טכנולוגיות או יותר.  

הניסוי כולל למידה ועבודת צוות רב תחומית בשתיים מתוך חמשת המגמות: אמנויות העיצוב, מכונות, חשמל/אלקטרוניקה, מדעית הנדסית ומחשבים.

הניסוי כולל הקמת מעבדות ייצור דיגיטאליות שיאפשרו למידה רב תחומית, תוך  תכנון בעזרת מחשב וייצור בעזרת  כלים מתוקשבים. 

מטרות הניסוי:

  • לקדם את ההוראה והלמידה סביב פרויקטים תוך דגש על למידה רב תחומית בחינוך הטכנולוגי.
  • לפתח אצל התלמיד את היכולת לתכנן מוצר המיועד לרווחת האדם משלב הרעיון ועד לשלב ייצור מודל עובד, כאינדיבידואל בתוך צוות פיתוח.
  • לאפשר למורי החינוך הטכנולוגי לפתח  מתודות למידה חדשניות בסביבת למידה דיגיטאלית לתכנון ומידול.
  • לחזק את הדיאלוג בין מטה משרד החינוך והשטח.

הניסוי החל בשנת תשע"ז בהשתתפות 7 בתי ספר: אורט מוצקין, אורט שפירא (כפ"ס), אורט גרינברג (טבעון), עמל רב תחומי ב"ש, עמל רב תחומי חדרה, תיכון כדורי ותיכון מר אליאס (איעבלין).

בשנה הראשונה של הניסוי (תשע"ז) מתמקד הניסוי בהכשרת מורים, גיבוש תכנית לימודים לשנה הבאה, הקמת סביבות עבודה רב תחומיות והצטיידות.

בשנה השנייה (תשע"ח) – כיתות יא יתנסו בתכנון וייצור מיני פרויקטים רב תחומיים. כיתות י – לפי מתווה תשע"ח.

בשנה השלישית (תשע"ט) – תלמידי יב יגישו עבודת גמר בצוות המורכב מתלמידים של שתי  מגמות שונות. ציון יינתן על ידי  שני בוחנים  מומחים בהתאם למגמות.