עמותת צורים הוקמה כדי לקדם ולפתח את החינוך המקצועי והטכנולוגי, ההכשרה וההשכלה המקצועית והטכנולוגית. זאת, לצד פיתוח כללי של הפריפריה.

העמותה תומכת ומפעילה את פעילויותיה ומערבויותיה לנוער בכל הגילאים ולמבוגרים משלב ההכשרה ולאורך כל חייהם המקצועיים ובמגוון רמות יכולת והישגים.

לפעילויות העמותה שלוש מטרות עקריות:

מענה פדגוגי

פתיחת אופקים של חשיבה, יצירה, העשרה, והעמקה לתלמידים וחניכים שהינם בעלי נטייה ואהבה לתחום הטכנולוגיה.

מענה תעסוקתי

פתיחת אופציות ויצירת נתיבים בתחום הקריירה וההתפתחות המקצועית.

מענה כלכלי

תמיכה בצרכי פיתוח ההון האנושי של תחום היזמות, התעשייה ושוק העבודה בכלל.