אודות עמותת צורים

עמותת צורים, מיסודו של התעשין סטף ורטהימר שמה לה למטרה לקדם את החינוך המקצועי – הטכנולוגי, ואת ההכשרה וההשכלה הטכנולוגית במדינת ישראל, זאת לצד מטרות נוספות כמו פיתוח הגליל ועידוד היזמות. עמותת צורים מניעה ומקדמת תהליכים בתחומים אלו דרך הפעלת פרוייקטים משלה ובעיקר דרך יצירת שיתופי פעולה תקציביים ומקצועיים עם משרדים ממשלתיים וארגונים נוספים בעלי מטרות דומות.

חינוך

החינוך לנוער הינו תחום מרכזי בפעילות העמותה, המקיימת שיתוף פעולה עם משרד החינוך בפרויקטים שונים ושואפת להגיע לקשת גילאים רחבה ככל האפשר.

 • תוכניות לחטיבות היסוד –תכנית לפיתוח מכוונות טכנולוגית לתלמידים מצטיינים בשיתוף עם המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.
 • תכניות חינוכיות לחטיבת הביניים – חדרי בריחה טכנולוגיים. תכנית חשיפה חוויתית ללימודי הטכנולוגיה בשיתוף עמותת "מונא".
 • תכניות חינוכיות לחטיבה העליונה – הנדסת מערכות תכנית במגמת מכונות המיועדת לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בשיטת הלמידה בסביבת הפרוייקטים ותכנית ג'אם-טק – תכנית המשלבת באופן רב תחומי לימוד בין שלוש מגמות טכנולגיות שונות. (קישור לדף התכנית באתר)
 • תחרות בינלאומית לבעלי מקצוע – WSI- World Skills International. מדובר בתחרות מיומנויות וכישורים מקצועיים הגדולה בעולם, המתקיימת אחת לשנתיים אצל מדינה מארחת. התחרות מקדמת 45 תחומי מקצוע במגוון תחומים נרחב.

העמותה שמה דגש על הובלת תכניות בשיתוף פעולה בשיתופי פעולה שונים. בעבר פעלה העמותה כרשת של מוסדות חינוכיים לבתי ספר תיכוניים, ובבעלותה היו בתי ספר כמו צור לבון שבגליל, צור ברק ליד קריית מלאכי. בעקבות תהליך של שינוי אסטרטגי הועברו מוסדות אלו באופן הדרגתי לבעלויות אחרות. כיום, ממשיכה עמותת צורים להפעיל שני פרוייקטים המשמשים כפרוייקטים חלוציים מדגימים בתחום החינוך הטכנולוגי:

 • בית הספר צור ים- בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה וחיל הים בחיפה.
 • צור שלם – תכנית תעשייתית רב שנתית ומכינה קדם צבאית בלבון בשיתוף פעולה עם משרד העבודה והרווחה ואכ"א.

פרויקטים בתחום ההכשרה

 • הזדמנות שנייה למקצוע בשיתוף צה"ל, משרד החינוך, עמותת תעשיידע ושותף מעולם התעשייה
 • הנדסאים להוראה בשיתוף משרד החינוך ואכ"א בצה"ל.

מחקר והערכה

העמותה יוזמת הערכה ומדידה של פרויקטים אותה היא מפעילה בשיתוף יחידת ההערכה והמדידה של העמותה לחינוך דמוקרטי. העמותה מזמינה מחקרים בתחום ומפרסמת ניירות עמדה ומדיניות באתר האינטרנט "קישורים לכישורים", אותו הקימה ומפעילה.

מדיניות וחקיקה

העמותה פועלת לקידום נושאים והעלאת סוגיות לסדר היום הציבורי בתחומי החינוך, ההכשרה המקצועית וההשכלה הטכנולוגית, הן במישור החקיקתי והן בהקשרים הפוליטיים, במטרה לסייע בגיבוש מדיניות ובקידום תהליכי קבלת החלטות בתחום. בנוסף, פועלת העמותה למיסודם של מנגנונים המאפשרים את קיומו של שיח ציבורי בשיתוף כלל בעלי העניין בתחום.

לאחרונה העמותה:

 • יזמה חוק ההכשרה המקצועית העומד להצבעה בשיתוף עם יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ח"כ אלי אלאלוף (לינק לנוסח החוק)
 • הייתה שותפה בועדה משותפת – ישראלית-גרמנית בהובלת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ליצירת שולחן עגול. הועדה נועדה לגבש מדיניות כוללת בשיתוף כל בעלי העניין ולהבנות מסגרת מוסדית המסדירה את תהליכי ההשקעה בפיתוח הון אנושי מקצועי (לינק לדו"ח (באנגלית))
 • הייתה שותפה וייעצה לועדת האקרידטציה בהובלת משרד רוה"מ (לינק לדו"ח)
 • כתבה נייר מדיניות בנושא השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית בשיתוף עם מכון אהרון (לינק לנייר המדיניות)
 • השתתפה בדיוני פורום המכללות הטכנולוגיות
 • השתתפה בוועדת החינוך של התאחדות התעשיינים
 • ארגנה יום עיון בכנסת בתחום ההכשרה המקצועית לקידום השיח הציבורי ויצירת תשתית לשותפות עם בעלי עניין בתחום (לינק לתת הקטגוריה באתר "קישורים לכישורים")

כתיבת תכניות לימוד

 • כתיבת תוכניות בתחום הפדגוגיה הטכנולוגית עם דגש על למידה בסביבת פרויקטים (לינק לדף באתר של הנדסת מערכות)
 • הובלת ועדה לכתיבת תכניות לימודים בתחום מכונות תיב"ם לתלמידי ט' – יד' במערכת החינוך
 • הובלת ועדה לכתיבת תכנית לימודים דואלית מעשית בתחום המכונות עבור תכנית ההנדסאים של מה"ט

פיתוח ידע בתחום מדיניות החינוך וההכשרה המקצועית

 • גיבושו של שיח בקרב אנשי מקצוע ומקבלי החלטות בעזרת כתיבה ועריכה של מחקרים הבוחנים תהליכים והתפתחויות בתחום החינוך המקצועי בישראל ובעולם
 • השפעה על עיצוב השיח הציבורי בעזרת הרשתות החברתיות
 • יצירת שותפויות עם קרנות, התאחדות התעשיינים וגופי מחקר לקידום ופיתוח המדיניות והשיח המקצועי בתחום